آکورد پناه آخر از رضا بهرام

Reza Bahram – Panahe Akhar in Shahri Guitar chord 

 ریتم 2/4

تبلچر های رضا بهرام

Bmکوچه میمیرد باران نمیگیرد Cدل ندارم بی قرارم ای قرارم تو بمان
Amقرص ماهم تو فانوس راهم تو Dدین من دنیای من هرCچه تو میگویی Emهمانم
زیباترین Bmغم عشق پناه آCخرم باش که بی نفس Emنمانم
ساحل به ساBmحل هر شب بغل کن Cاشک من را
به لب رسیدهEm جانم …
Emخبر نداری ای عشق چه کرده این Bmدرد چگونه آتش Emتو خاکسترم Bmکرد
Dخبر نداری چه کرده اینEm درد …
( BmـــــEmـــــBmـــــEm )2
Emبه یادم باش بیا ای Bmتکیه گاهAm من صدایم Bmکن رفیقC نیمه راهEm من
زیباترین Bmغم عشق پناه آCخرم باش که بی نفس Emنمانم
ساحل به ساBmحل هر شب بغل کن Cاشک من را
به لب رسیدهEm جانم …
Emخبر نداری ای عشق چه کرده این Bmدرد چگونه آتش Emتو خاکسترم Bmکرد
Dخبر نداری چه کرده اینEm درد …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا