آکورد بعد ما از شروین حاجی پور

Shervin HajiPour – Bade Ma Guitar chord 

 ریتم 6/8 سنگین

Fmمَن جاده رو برَات صاف میکنم
A#mهَرچی سَرابه G#رو پُر آب میکنم
G#بیا بریمC
Fmمَن از رو مین و بُمب و شِنزار میدووم
A#mجای کمَرت شَلاق میخورم G#بیا بریمC
A#mبَعد ما بارون میباره عَطرFm آزادی
A#mپُر میشه این خونه از C#رَقص و گل و Cشادی
A#mما بریم تو سینه ها رَگبار و آهَنFm نیست
A#mدیگه هیچ خاکستری C#از جنِس آدَمC نیست
Fmمَن بالاتو بَرات باز میکنم
A#mبا تو تو تاریکیG# پَرواز میکنم
G#بیا بریمC Fmمَن چشماتو پُر از خورشید میکنم
A#mگوشاتو پُر از آواز میکنم
G#بیا بریمC
A#mبَعد ما بارون میباره عَطرFm آزادی
A#mپُر میشه این خونه از C#رَقص و گل و Cشادی
A#mما بریم تو سینه ها رَگبار و آهَنFm نیست
A#mدیگه هیچ خاکستری C#از جنِس آدَمC نیست

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا