آکورد نمیشنوم حرفاتو از رضا شیری

Reza Shiri – Nemishnavam harfato Guitar Chord 

 ریتم 2/4

 

F#mیادته یکمیBm قبل تر به Aقبلا که قلبمو Gواسه تو دادم F#mرفت
یادته یکمیBm قبل تر Aمیگفتم باهام حرف بزنG حرفات دوای F#mدردن
دیگه نمیشونمGحرAفا Emتو نمیگیرمA دسـGـتاF#mتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب
نمیشونمGحرAفا Emتو نمیگیرمA دسـGـتاF#mتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب
F#mـــــGـــــF#mـــــBm
F#mـــــGـــــF#mـــــBm
کی مث من Gمیشه برات میتونه F#mآرومت کنه
کی مث تو Gمیشه برام قلبمو F#mداغونش کنه
دیگه نمیشونمGحرAفا Emتو نمیگیرمA دسـGـتاF#mتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب
نمیشونمGحرAفا Emتو نمیگیرمA دسـGـتاF#mتو هرکاری Emواست کردم
نیومد به F#mچشمات خب

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا