آکورد انگار از زانیار خسروی

Xaniar – Engar Guitar chord

ریتم 2/4

B7ـــــA♭mـــــE♭mـــــA♭m
A♭m7بعد تو نشدم A♭mاونی که باید
F#خواستمت واقعا اما تو شاید
A♭mبعد تو نخواستم حتی یه بارم
F#تو اما جنگ داشتی با عالم و آدم
C#m7حیفه که پارس عکسای دوتاییمون
E♭7حیفه که دوری شد تصمیم آخرمون
C#m7من دوست دارم هنوزم با همه جون
E♭7کاش میشد بهت بگم عزیزم با من بمون
A♭mای داد دیگه نمیشه توF#7 پیدات
B7بعد تو غمگینه C#m7تولدم حتی ای داد
E♭خواستمت با همه عیبات
A♭mانگار هرجا میرم جلومو F#چشمات همش تو سرم میاد C#m7فکرات
ای داد E♭هنوزم دوستم داشتی E♭7ای کاش …
A♭mانگار هرجا میرم جلومو F#چشمات همش تو سرم میاد C#m7فکرات
ای داد E♭هنوزم دوستم داشتی E♭7ای کاش …
E♭ـــــE7ـــــF#ـــــA♭m
A♭mهر بار که رفتی دوستامون واسطه شدن
F#این بار جدی بود گرفتی فاصله توام
A♭mحیف اون روزا همشون خاطره F#شدن
حیفB7 هنوزم عاشقC#m7 توام
C#m7حیفه که پارس عکسای دوتاییمون
E♭7حیفه که دوری شد تصمیم آخرمون
C#m7من دوست دارم هنوزم با همه جون
E♭7کاش میشد بهت بگم عزیزم با من بمون
A♭mای داد دیگه نمیشه توF#7 پیدات
B7بعد تو غمگینه C#m7تولدم حتی ای داد
E♭خواستمت با همه عیبات
A♭mانگار هرجا میرم جلومو F#چشمات همش تو سرم میاد C#m7فکرات
ای داد E♭هنوزم دوستم داشتی E♭7ای کاش …
A♭mانگار هرجا میرم جلومو F#چشمات همش تو سرم میاد C#m7فکرات
ای داد E♭هنوزم دوستم داشتی E♭7ای کاش …

4.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید