آکورد خیال خوش از علیرضا قربانی

Alireza Ghorbani – Khiale Khosh Guitar Chord

 ریتم 6/8

EmـــــBـــــAmـــــEm
Emتو آهِ منی Amاشتباه منی Cچگونه هنوز Amاز تو میـBـگویم
Emتو همسفرِ Amنیمه راهِ منی Cچگونه هنوزAm از تو میـBـگویم
Bپناهِ منی Cتکیه گاهِ منی B7که زمزمه ات Bمانده در Emگوشم
Emگناه منی ، Dبی گناهِ منی Cکه بارِ غمت Amمانده بر Bدوشم
Emبهانه ی من Amبغضِ خاEmنه ی من Cگرفته دلم Amگریه میخواهم
Bخیالِ خوش AmعاشقاBنه ی من Cهمیشه تویی Amآخرین Bراهم
Emبهانه ی من Amبغضِ خاEmنه ی من گرفته دلم Amگریه میخواهم
Bخیالِ خوش AmعاشقاBنه ی من Cهمیشه تویی Amآخرین Bراهم
BـــــAmـــــCـــــBـــــAmـــــBـــــAmـــــEmـــــEmـــــAmـــــEm
Emصدای توام Amپا به پای Bmتوام تو میبری ام Amرو به خاموشی
Emغریبه ترین Bmآشنای توام Amکه میکُشدم Amاین فرBsus4اموشی B
Emتمامِ منی ناAmتمامِ منی Bmچه بغضی بدی Amدر گلو دارم
Emبیا و بگوBm فکرِ حالِ منی Amببین که هنوزAm آرزو Bدارم
بهانه ی من بغضِ خانه ی من …
BـــــAmـــــCـــــBـــــAmـــــBـــــAmـــــEmـــــEmـــــAmـــــEm

آرشیو جامع نت و تبلچر گیتار پاپ

4.7/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید