آکورد عشق محال از سینا سرلک

Sina Sarlak – Eshghe Mahal Guitar Chord

ریتم 6/8

 

D#mمیخوام لحظه هامو A#mبهتر کنم
یهC# جوری زمستونمو Bسر کنم
به بوD#mدن کنارت دلم روA#mشنه
میخوام C#روشنی هارو باBور کنم
تو روG#mزای سختی پناهD#m منی
تو کاBمل ترین قرص ماهC# منی
یه وG#mقتا که دارم زمینD#m میخورم
بذار C#حس کنم تکیه گاBه منی
تو خواب و خیاA#mلم با تو خوبه حاG#mلم
ای عشق محاC#لم سر اومد جداA#mیی
من ابر بهاBرم چقدر گریه داC#رم
بذار تا بباG#mرم از این بی وفاD#mیی
تو خواب و خیاA#mلم با تو خوبه حاG#mلم
ای عشق محاC#لم سر اومد جداA#mیی
من ابر بهاBرم چقدر گریه داC#رم
بذار تا بباG#mرم از این بی وفاD#mیی
D#mمحاله بتونی ازم بگذری A#mکسی مثل من با تو درگیر نیست
G#mشاید خسته از راه طولانیم F#برای رسیدG#mن ولی دیر نیست
D#mکجایی ببینی که من چشم به راA#mهم دارم ثانیه ثانیه میشمارم
G#mبرای رسیدن چقدر بیقرارم F#که دستامو تو G#mدستای تو بذاA#mرم
تو خواب و خیاA#mلم با تو خوبه حاG#mلم
ای عشق محاC#لم سر اومد جداA#mیی
من ابر بهاBرم چقدر گریه داC#رم
بذار تا بباG#mرم از این بی وفاD#mیی
تو خواب و خیاA#mلم با تو خوبه حاG#mلم
ای عشق محاC#لم سر اومد جداA#mیی
من ابر بهاBرم چقدر گریه داC#رم
بذار تا بباG#mرم از این بی وفاD#mیی

4/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید