آکورد رهایم کن از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Rahayam Kon Chords

ریتم 4/4

DـــــEm7
Em7ببار چشم من ببین چه سیرم ازت
Bm7ببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط   CـــــD
Em7تو اون شب بن بست که بغض کرد و شکست
Dشبی که ساکشو بست نگاه کردی فقط   CـــــD
Emگذاشتی راحت Em7ازت جدا شد دلم
Bm7بسوز خوبه بسوز کمت نباشه دلم C7
Em7ببار این تازه روزای خوب توئه
Dشبی که میبینی دم غروب توئه C7ـــــD
Em7از اون خزون چه خبر از آسمون چه خبر
Dاز اون دو تا چشم پر از جنون چه خبر CـــــD
Emهمون که تنها موند همون که تنها رفت
Dهمون که عمرتو برد ازون ازون چه خبر CـــــD

EmـــــDـــــCـــــDـــــEm
Emتموم دیگه تموم کدوم عشق کدوم
Dکه عشق عمر منوBm7 حروم کرد حروم
Emکه پیر کرد منو اسیر کرد منو
Dکه پیش چشم خودم شکار شد آهوم CـــــD
Dشکار شد Emآهوم
Emببار چشم من ببین چه سیرم ازت
Dببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط CـــــD
Emتو اون شب بن بست که بغض کرد و شکست
Dشبی که ساکشو بست نگاه کردی فقط CـــــD
Emاز اون جنون چه خبر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا