آکورد پدر از کورش یغمایی

Kourosh Yaghmaei – Pedar chords

ریتم 6/8 سنگین

F#mپدر ای وجودم از C#تو قدرت و توان Dگرفته
ای که از دم Bmنفسهات هستیِ من جان C#گرفته
F#mپدر ای که از تو جاC#ری خون زندگی تو Dرگهام
ای که از نور دو Bmچشمت نور زندگی به C#چِشمهام
F#mپدر امروز به C#پاهام دیگه نایِ رفتنیD نیست
جز دریغی روی C#لبهام دیگه Bmحرف گفتنیC# نیست
F#mرفتی و نشد که C#باشی تا ابد چراغD راهم
من به سیلC# نامرادی نشدیBm تو تکیه گاC#هم
F#mپدر پیچ و خم راGهم نمیخوام بیراههF#m باشه
گل سرخ آرزوGهام توی فکر غنچه F#mباشه
پدر دست یاریG تو اگه دستهامو F#mنگیره
کوره راه رفتنِ Gمن مثل شبهام میشهF#m تیره
F#mپدر ای وجودم از C#تو قدرت و توان Dگرفته
ای که از دم Bmنفسهات هستیِ من جان C#گرفته
F#mپدر ای که از تو جاC#ری خون زندگی تو Dرگهام
ای که از نور دو Bmچشمت نور زندگی به C#چِشمهام
F#mپدر امروز به C#پاهام دیگه نایِ رفتنیD نیست
جز دریغی روی C#لبهام دیگه Bmحرف گفتنیC# نیست
F#mرفتی و نشد که C#باشی تا ابد چراغD راهم
من به سیلC# نامرادی نشدیBm تو تکیه گاC#هم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید