آکورد پشیمون نیستم از حمید حامی

Hamid Hami – Pashimoon Nistam chords

ریتم 4/4

Dهرگز پشیمون نیستم که عاشقتGm بودم یه روز
یادم نمیرهD# خاطراتCm من عاشقت Dهستم هنوز
هرگز پشیموDن نیستم که لحظه هامGm با تو گذشت
با این که خندهD# بعد توCm به حال و روزمD برنگشت
مثل یه Dچشم به هم زدنD# با این که رفتیCm زودِ Dزود
یه عمر بودم پیش توD# حتی اگهCm یه لحظه بوFد
با احترامD# یاد توF که عشقو تو D#قلبم گذاFشت
با ارزشهD# که یه نفرCm دلشوره هاC7مو دوستD داشت
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدCmیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
وقتی هواCm بارونیه احساس Gmتو همراهمه
وقتی D#پُرم از بی کسی دستای گرمتD# یادمهD
من یادمهCm قدم زدن بی مقصدGm و بی انتها
پیش تو بودنCm7 کافیه فرقی ندارهD# تا کجاD
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدCmیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدCmیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
عشقCm یعنی پر کشیدDن عشقCm یعنی پر کشیدDن
عشقCm یعنی پر کشیدDن عشقCm یعنی پر کشیدDن

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا