آکورد پشیمون نیستم از حمید حامی

Hamid Hami – Pashimoon Nistam chords

ریتم 4/4

Dهرگز پشیمون نیستم که عاشقتGm بودم یه روز
یادم نمیرهD# خاطراتCm من عاشقت Dهستم هنوز
هرگز پشیموDن نیستم که لحظه هامGm با تو گذشت
با این که خندهD# بعد توCm به حال و روزمD برنگشت
مثل یه Dچشم به هم زدنD# با این که رفتیCm زودِ Dزود
یه عمر بودم پیش توD# حتی اگهCm یه لحظه بوFد
با احترامD# یاد توF که عشقو تو D#قلبم گذاFشت
با ارزشهD# که یه نفرCm دلشوره هاC7مو دوستD داشت
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدCmیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
وقتی هواCm بارونیه احساس Gmتو همراهمه
وقتی D#پُرم از بی کسی دستای گرمتD# یادمهD
من یادمهCm قدم زدن بی مقصدGm و بی انتها
پیش تو بودنCm7 کافیه فرقی ندارهD# تا کجاD
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدCmیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
اگه دوریF، اگه D#دیرم کار تقدCmیره بُریدDن
هنوزم Gmعاشقت هستمF عشق یعنیCm پر کشیدDن
عشقCm یعنی پر کشیدDن عشقCm یعنی پر کشیدDن
عشقCm یعنی پر کشیدDن عشقCm یعنی پر کشیدDن

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید