آکورد چشامی از عرشیاس

Arshias – Cheshami Guitar Chord 

 ریتم 4/4

Dmچشاتو که روم میبندی انگاری که Gmماه تو شبام نیست
Dmانقد که تو دلم خونه به Gmخدا تو رگارم نیست
Gmبه تویی که خوب میدونی همه جون Dmمنی
این E♭خواهش آخرمه ، کاشکی Dmنری
Dmاینا میخوان از چشمام تورو بندازنتGm نمیدونن چشامی
E♭نمیدونن تو باشی نباشی بازم ، توی Dmدلم باهامی
Dmتو هم اشک تو چشمای من شدی E♭هم ، دلیل خنده هامی
Cmدنیارو بگردم مثل تو نیستDm آخه دنیامی
Dmاینا میخوان از چشمام تورو بندازنتGm نمیدونن چشامی
E♭نمیدونن تو باشی نباشی بازم ، توی Dmدلم باهامی
Dmتو هم اشک تو چشمای من شدی E♭هم ، دلیل خنده هامی
Cmدنیارو بگردم مثل تو نیستDm آخه دنیامی
پشت تو Dmهیچ کی نمیتونه جلوم Cmحرف بزنه
هرچی هم‌E♭ بشه خودم هواتو دارمDm یه تنه
هرجا Dmمیرم به همه میگم هنوز Cmعشق منه
کی مثلE♭ خودم دیوو Dmنته کی آخه مثل منه
Dmاینا میخوان از چشمام تورو بندازنتGm نمیدونن چشامی
E♭نمیدونن تو باشی نباشی بازم ، توی Dmدلم باهامی
Dmتو هم اشک تو چشمای من شدی E♭هم ، دلیل خنده هامی
Cmدنیارو بگردم مثل تو نیستDm آخه دنیامی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا