آکورد خیال از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Khial Chord

ریتم 2/4

Aبا خیالت BعمریA روز و Bشب C#mدرگیرم Eتوی رویامB هر شبA دستتوB میگیرم
بی تو خیلیA تنهام چقدر از Eمن Bدوری Aرفتی و با گریه گفتی Bکه C#mمجبوریC#m—–B
C#mتو دلم آتیشهB بگو برC#mمیگردی با نگات آخهA منو Bعاشقم Eکردی
Bزیر بارون Aبی تو براB تو میAخونم Bتا ابد تا Aزنده ام Bواسه تو C#mمیمونم
C#mاگه عاشق باشیF#m——Bدوری هم C#mشیرینه C#mلحظه هامون F#mرنگه Bشادیو C#mمیبینه
C#mواسه رویای F#mمن Bبهترین C#mتعبیری C#mاگه باهم بودیم F#m—–B واسه هم میAمیریم
C#mتو دلم آتیشهB بگو برC#mمیگردی با نگات آخهA منو Bعاشقم Eکردی
Bزیر بارون Aبی تو براB تو میAخونم Bتا ابد تا Aزنده ام Bواسه تو C#mمیمونم

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

نت و تبلچر یه کاری کن

نت و تبلچر طرفدار

نت و تبلچر پاییز

نت و تبلچر ستاره

نت و تبلچر سبب

نت و تبلچر غروب 

نت و تبلچر ترس

نت و تبلچر پاپ کرن

نت و تبلچر تجربه کن 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا