آکورد کویر از ابی

Ebi – Kavir Chords

ریتم 4/4

Emمن کویرم ای خداAm با حسرت Bیک قطره آب
Em یه عمره کهC دریا روB از دور میبینــم تو Emسراب
Emبهار برام Amیه اسمه یه Bاسمه کهنه توEm کتاب
Cحرف من باAm آسمون Bچرا میمونه بیEm جواب
Emخدایا Cخدایـا Dکویرم Emکویرم
Emبگو ابر Cبباره Dمیخــوام جون Emبگیرم
Em اگه بارونAm بباره Bاگه بـارون Emبباره
Emآروم آروم Fنم نم رو لب Emخشک تشنم
Emگیسوی سبز جــــــنگلAm تنمو می Emپوشونه
Emپرنده رو درخت هاF میسازهEm آشیـــونه
Emخدایا خدایا

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید