آکورد کشتی 3 از سینا پارسیان

آکورد گیتار کشتی 3 از سینا پارسیان

Sina Parsian – Kashti 3 Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی D#m

 


2( D#mــــــــC#ــــــــBــــــــBــــــــC#ــــــــD#m )

D#mدریا یه ساC#لی میشه خشـBـکه Bچشمام C#خیلی وقته خیسنD#m D#mیه ساله توC# چشمام Bنهنگا Bهر شب وC#صیت مینویسنD#m D#mدریا فراموC#شی گرBفته Bفکر میکنهC# مرداب D#mبوده

D#mبرگرد C#ثابت کن تموBمِ  اBین اتفاC#قا خواب D#mبوده

2( D#mهی تو سرم فکرای نامربوط میگرده

C#من موندمو کلی نهنگِ خودکشی کرده

Bکو تا دوباره ساحلA#m از من دست برداره

از حالِ این کشتی فقط A#خشکی خبر داره  D#m )

A#ــــــــA#mــــــــBــــــــC#ــــــــD#m D#mتا اینکه این C#صحرا دوBباره دBریا شه C#خیلی کار D#mداره

D#mمن اولین C#صحرای Bدنیام Bکه مرغِ ماC#هی خار D#mداره

 

هی تو سرم فکرای نامربوط میگرده …

2( A#ــــــــA#mــــــــBــــــــC#ــــــــD#m )

D#mــــــــC#ــــــــBــــــــBــــــــC#ــــــــD#m D#mمرگ اتفاC#قا خوبه وBقتی Bاز قبل C#قلبت مُرده D#mباشه

D#mمرگ عینِ این C#میمونه فکر Bکن Bکشتی به خشـC#ـکی خورده باشهD#m

 

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا