آکورد بِبُر به نام خداوندت از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi –  Bebor Benam Khodavandat Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


#a—–B—–C#—–D#m

چه حکمتی ست در این مردن در عاشقانه ترین مردن

و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن
ببرD#m به نام خداC#وندت Bکه لطفِ خنجرِ ابراهیم به#a تیز بودنِ احکام است
D#mنبخش مرتکبانتC# را توB حکمِ واجب الاجرایی و #aعشق جوخه ی اعدام است
Bبه دستِ آه بسوزانم کهG#m شعله ور شدنم دود است
C#کفن به سرفه Fdimبپوشانم A#که سربه سر بدنم دود است
(D#mو نخ به نخ D#mدهنم C#دود است
Bغمت غلیظ ترین کام است A#هی) ۲
D#mسرنگ ها همگان C#قرمز و Bرنگها همگان قرمز A#سماعِ مولویان قرمز
D#mجهان کران به کرانC# قرمزBکه نقشی از رژِ گلگونت A#هنوز بر لبِ این جام است
Bبگو ستاره ی دردانه در G#mانزوای رصدخانه
C#کدام کوزهFdim شکست آن روز که A#با گذشتن نهصد سال
(  D#mهنوز حلقهD#m ی دستاC#نش
Bبه دورِ گردن خیام است A#هی  ) ۲
A#—–B—–C#—–D#m
B—–A#—–G#m—–A#—–D#m
A#—–G#m6—–G#m—–F#
D#mببین چقدر اسیرمC# من Bچنان بكش که پس از مردن A#هزار بار بمیرم من
D#mدسیسه های تو C#میبینی Bوریدِ پاک امیرم من که#a در تدارک حمام است
Bچه حکمتی ست در این مردن در G#mعاشقانه ترین مردن
وC# مغز را به Fdimفضا بردن و A#گریه را به خلا بردن
D#mچه حکمتی ست D#mکه در C#آغاز نگاBهِ من به سرانجام استA#

 

نت و تبلچر غمو شادی از محسن چاوشی با فرمت GuitarPro+Pdf

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا