آکورد زیبا جان از گروه ایهام

Eiham – Ziba Jan Guitar Chord

ریتم 6/8

 

E♭ـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــA♭ـــــCm

زیبا Cmجان عشقت پرو باFmلم

افسانه ی زیباB♭ییِ توست E♭در همه عالم G

دیواCmنم ای وای به حاFmلم

حس میکنمB♭ انگار که در خواب و خیالمCm A♭امشب مهتابِ Fmمنی تو در B♭قلبِ خود پنهانم Gmکن

B♭حالا که من آمده E♭ام تو با Fmلبخندی مهمانمCm کن

Cmدلبرِ سر به هوا A♭من هوادارِ توام

B♭دلمو بردی کجا E♭من گرفتارِ توام

Fmعاشقم ، عاشقِ Gتو

A♭دلبرِ سر به هوا Fmنیمه ی گمشده ام

B♭از جنونِ تو ببین E♭حرفِ مردم شده ام

Fmعاشقم ، عاشقِ Gتو

GـــــGmـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــA♭ـــــCm Cmبی عشقت من Fmحیرانم B♭گلدانی لبِ E♭ایوانم

A♭از عشقت سیرFmابم کن بارانم ، باراGmنم  G Cmمیرقصی همچون Fmپروانه B♭در چشمانم تویی درE♭دانه

A♭در این شهر همچوFmن من نیست دیواGmنه  G

 

امشب مهتابِ منی تو در قلبِ خود پنهانم کن …

E♭ـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــA♭ـــــCm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید