آکورد زندان از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Zendan Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد


DــــEm

AmــــEmــــEmــــDــــAmــــEm

بمیرEmید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید همه روح پذیرAmید

Amبمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید

Amکز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرEmید بمیرید وزین نفس ببرید

که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرDید

یکی Dتیشه بگیرید پیِ حفره ی زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرEmید

بمیرEmید بمیرید به پیشِ شَهِ زیبا

برِ شاه چو مردید همه شاه و شهیدAmید

بمیرAmید بمیرید وزین ابر برآیید

چو زین ابر برآیید همه Bبدرِ منیرید

بمیرEmید بمیرید وزین مرگ مترسید

کز این خاک برآیید سماAmوات بگیرید

بمیرAmید بمیرید وزین نفس ببرید

که این نفس چو بند Bاست و شما همچو اسیرید

AmــــEmــــEmــــDــــAmــــEm

 

تبلچر های محسن چاوشی

4.6/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید