آکورد زنگ بزنی از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand – Zang Bezani Chord

ریتم 2/4

D#mمشکل اینه که تا Eخودم F#نبینمE باورم G#mنمیشه
Eمشکل D#mبعدی اینه که Eدیدم و من بازم باورم D#نمیشه
G#mشنیده بودم معروفی شنیده بودم D#mمعروفی
به این که G#mعاشق میکنیB ول میکنیE میری
خودم میدونمD#m این حرفا روی توG#m اصلا Bنداره Eتاثیری
خودم همه اینارو G#mمیدونم زندگی عادلانه نیستF# میدونم
ولیB بی توام D#mنمیتونم اینم که عاقلانه نیست Eمیدونم
چیکار کنم تو از G#mیادم بری اصلا مگه میشه باشم D#mزنده بی تو
D#mمنم که آواره شدم تو بیخیال برس بهE زندگیتو
G#mآخه دیگه کیه که بتونه جای تورو واسمD#m بگیره
دو سه نفرم چند روزی دلداری دادن ولی بی Eتاثیره
آخ اگه میشدG#m سرمو بکوبم به یه جا بعدش فراموشیD#m بگیرم
آخ اگهD#m میشد آخ اگه C#mمیشد
G#mگفتنش آسون نیست ولی اگه یه روز F#دلت G#mشکست
کسی F#نبود که باهاش Bحرف D#mبزنی
هر ساعت ازD#m شبانه روز تو میتونی بهم زنگ بزنی
شاید دلت F#خواست یه سرم به من D#mدلتنگ بزنی
من سرم تو F#گوشیمه همش شاید یه شبB تنگ شه دلت
بخوای بهمD# زنگ بزنی ای کاش بهم G#mزنگ بزنی
G#mآخه دیگه کیه که بتونه جای تورو واسمD#m بگیره
دو سه نفرم چند روزی دلداری دادن ولی بی Eتاثیره
آخ اگه میشدG#m سرمو بکوبم به یه جا بعدش فراموشیD#m بگیرم
آخ اگهD#m میشد آخ اگه C#mمیشد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا