آکورد خرابش کردی از فرزاد فرزین

آکورد گیتار خرابش کردی از فرزاد فرزین

Farzad Farzin – Kharabesh kardi Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی Gm 

 


خرGmابش کردی تویی که عشقمونو حرDmاجش کردی

همه ی زندگیمو تباE♭هش کردی

آهش کردی ، Dmخرابش کردی

خرE♭ابش کردم کسی که با دلم انتخاFبش کردم

زدمو از تو این سینه Cmپاکش کردم

E♭خاکش کردم ، Dmخرابش کردمD

ولی Cmهرجا برم هرجا بری فرقی نداره

Gmقلبم نمیتونه تو رو تنها بذاره

Aمثل همین بارونی کهCm هرشب میباDره

حالِ منم بعد تو تعرCmیفی ندارهGm

Cmهرجا برم هرجا بری یادِ توام من

Gmچی شد که این دنیا واسه من شد جهنم

Aباید نگه دارم من Cmعشقتو تو سینه Dم

شاید یه روز یه جا تو رو Cmبازم Gmببینم

بهت Gmگفتم جفتم بیارم جفت پوچه

به تو Dmگفتم بی تو خرابه ست این کوچه

قسم E♭خوردم مردم نشد Fبا تو بد شم

منوCm این بار با عشق بکش تا Dmراحت شم

غمت Gmکوهه روحِ منو زخمی کرده

غمت Dmمیره میره ولی برمیگرده

به تو E♭گفتم بی تو تو Fقلبم آتیشه

آخه Cmتنها بی عشق آدم Dداغون میشه

ولی هر جا برم هر جا بری …

Cmهرجا برم هرجا بری یادِ توام من

Gmچی شد که این دنیا واسه E♭ من شد جهنم

Aباید نگه دارم من Cmعشقتو تو سینه Dم

شاید یه روز یه جا تو رو Cmبازم Cببینم

 

Gm——–D——–Dsus4——–Cm——–A——–Gm——–Cm

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا