آکورد یه پیرزن مرده از سینا پارسیان

Sina Parsian – Ye Pirezan Morde chords

ریتم 6/8 سنگین

Amیه قلب تو سرمه که مغزمو خورده Em7تو جمجمم انگار یه پیرزن مرده Fخدا بیامرزه Cتموم اموG اتو />[chord />به تیغ توی گلوم به خار تو چشمام Em7اجازه دادم تا وقتی خودم تنهام Fگاهی تو چشم و گلوت Cگپ بزننG با توE7
Amیه عمر برای دلم هم پدری کردمEm7 هم واسه نون شبش کولبری کردم Fکه باورش نشه باز Cدوباره حرGفاتو/>[chord />خون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونس Cبگو کی منG یا توE7____Am
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونسC بگو کی منG یا توE7____Am
Amعشق قشنگه ولی عشق دلی نه به زورEm7 بذار رد شم از این مسیر صعب العبورF چی میشه یک لحظهC وا کنی اGخماتوE7
Amیه قلب تو سرمه یه مغز تو سینمEm7 با چشم میشنومو با گوش میبینمF منو بهم ریختی Cمیبینی کاGراتوE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونس Cبگو کی منG یا توE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونسC بگو کی منG یا توE7____Am
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونس Cبگو کی منG یا توE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونسC بگو کی منG یا توE7____Am

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید