آکورد یک نفس آرزوی تو از همایون شجریان

Homayoun Shajarian – yeknafas arezooye to Guitar Chord

ریتم 6/8 سنگین


(  CـــــAـــــDـــــEm  )2

Emای که همه Dنگاهِ من Aخورده گرهC به روی تو

Emای که همه Dنگاهِ من Aخورده گره Cبه روی تو

Cتا نرود Cنفس Bmز تن Amپا نکشم Amز Bmکوی توC

تا نرود Cنفس Bmز تن Amپا نکشم Amز کوBmی تو

Amگرچه به شعله میکشیAm7 قلبِ مرا Am6به عشوه ات

Emبر دو جهان Dنمیدهم Cیک سرِ تاDرِ موی Emتو

Emبر دو جهان Dنمیدهم Cیک سرِ تاDرِ موی Emتو

CـــــEmـــــCـــــEm Emمستیِ هر نگاهِ تو Cبه ز شراب و جامِ می

Em6مستیِ هر نگاهِ تو Cبه ز شراب و جامِ می

Amکی ز سرم برون شود Am7یک نفس Am6آرزوی Emتو

Amکی ز سرم برون شود Am7یک نفسAm6 آرزوی Emتو

(  EmـــــCـــــAmـــــDـــــEm  )2

Amدر قفسِ خیالِ تو ، در قفسِ Am7خیال توِ تکیه زنمAm6 به انتظاEmر  C Emتا که تو بشـDـکنی Cقفس پر بکشمD به سوEmی تو

Emتا که تو بشـDـکنی Cقفس پر بکشم Dبه سوEmی تو

CـــــDـــــEmـــــDـــــEmـــــDـــــEm
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا