آکورد یه روزی میای از سیروان خسروی

Ye Roozi Miyay – Sirvan Khosravi Guitar Chord

 ریتم 2/4

 


(  EmـــــAـــــAsus4ـــــBm  )2

Bmحرفای تکراGری عشقای کوتاهA

باز تنهایی ، Emبسه اداGمه ی این راه   Bm Bmهر راهی رو میرGم رو به یه سرابه  A

خستم از این عشقاGیی که مثل یه حبابه  Em Emولی تو این دنیا Bmیکی باید باشهD

که با همه وجودGش با من همرF#mاه شه Em

تو رو نمیشناBmسم ولی تو همون Aعشقی که تو قلبِ من Gجاشه

یه روزیD میای بی اینکه Gبخوای سرِ راهِ Bmهم قرار میگیرAیم

دستایD منو محکم میگیرGی با همدیگه Emسمتِ خورشید Aمیریم ،

یه روزی Gمیای

وقتی Gمیبینم داره عمرم Aمیگذره

وقتی F#mخیلی وقتا تنهایی Bmبهتره

وقتی کوله بارِG تجربه میشه پُرA از شکست

فقط Bmباید به امیدِ یه معجزه نشست

Bmولی تو این دنیاG یکی باید باشه

Aکه با همه وجوEmدش باF#m من Gهمراه شه

Bmتو رو نمیشناسم Gولی تو همون Aعشقی که تو قلبِ Emمن جاشه

یه روزیD میای بی اینکهG بخوای سرِ راهِBm هم قرار میگیرAیم

دستای Dمنو محکم میگیرGی با همدیگه Emسمتِ خورشید میرAیم ،

یه روزی Dمیای

(  AـــــBmـــــEmـــــGـــــD  )3

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید