آکورد یه روز یه باغبونی از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Yaas Chord

ریتم 6/8 سنگین

F#mیه روز یه باBmغبونیG یه مرد آF#mسمونی Aنهالی کاشت Gمیون باغچه‌ی مهرF#mبونی
می‌گفت سفر Bmکه رفتمG یه روز و روزF#mگاری Aاین بوته‌ی Gیاس من می‌‌مونه یاF#mدگاری
Bmهر روز غروب عطر یاسG تو کوچه ها F#mمی‌پیچیدA میون کوGچه باغاEm بوی خدا F#mمی‌پیچید
Bmهر روز غروب عطر یاسG تو کوچه ها F#mمی‌پیچیدA میون کوGچه باغاEm بوی خدا F#mمی‌پیچید
F#mاونایی کهBm نداشتنG از خوبیا F#mنشونه F#mدیدن که خوGبی یاس باعث زشتیF#mشونه
عابرای Bmبی احساGس پا گذاشتن Emروی F#mیاس F#mساقه‌هاشو Gشکستن آدمایEm نا F#mسپاس
یاس جوون Gبرگ‌اون تکیه زدش F#mبه دیوار F#mخواست بزنه Gجوونه اما سر اوEmمد F#mبهار
یه باغبونG دیگه شبونه یاس و F#mبرداشت F#mپنهون ز ناGمحرما تو باغ دیگهEm ایF#m کاشت
Bmهزار ساله F#mکوچه‌ها Aپر میشه از Gعطر یاس Bmاما مکانF#m اون گلG مونده هنوز ناF#mشناس
Bmهزار ساله F#mکوچه‌ها Aپر میشه از Gعطر یاس Bmاما مکانF#m اون گلG مونده هنوز ناF#mشناس

4.6/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید