آکورد کجایی از مرتضی پاشایی

آکورد گیتار کجایی از مرتضی پاشایی

Morteza Pashayi – Kojaei Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Em


امشبم Emمثل هر شب دوباره براAmت گریــــه کردم

گریهBm کردمC گریه کردم کهBm شاید بدونی Emبگی برمیگردم

امشبم زولEm زدم مثل هرشب به Amعکست رو دیوار   

گریهBm کردم Cگریه کردم کهBm شاید Amبگیری تو Emدستای سردم

Emکجایی بیا DخیلیC تنهاEmم کجاDیی که Cتاریکه دنیام

Bmبرات مینوAmیسم یهC نامه Bmکجایی Emکه غم تو چشامه
کجاEmیی کهD من Cبی قرارمEm کجاییD که Cطاقت ندارم
کجاییBm بیا بسهAm دوری Bmچجوری توEmنستی چجوری

2BmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEm

Emامشبم مثل هرشب یه نامه Amبرات مینوBmیسم مینویسم

مینوCیسم میخوام Bmخون بشه Emچشم خیسم

امشبمEm پُر شده کاغذ از اسمت Amاز اشک چشمم

BmمینویسمC مینویسمBm میخوامAm باورت Emشه دیوونم عزیزم

Emکجایی بیاD خیلیC تنهاEmم کجاDیی که Cتاریکه دنیام

Bmبرات مینوAmیسم Cیه نامه Bmکجایی Emکه غم تو چشامه
Emکجایی کهD من Cبی قرارمEm کجاییD که Cطاقت ندارم
کجاییBm بیا بسهAm دوری Bmچجوری تونسEmـتی چجوری

نت و تبلچر کجایی از مرتضی پاشایی

نت و تبلچر های مرتضی پاشایی

4/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید