آکورد واست میمیرم از 7 بند

7band  – Vasat Mimiram Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


CـــــD♭ـــــE♭ـــــE♭ـــــFmـــــFmـــــCـــــFmـــــC

سردیِ Fmنگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست

تو بمون E♭واسه همیشه این جدایی حقِ ما نیست

بودنِ D♭تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه میمیرCم بی تو

خوندنِ Fmمن یه بهانه ست یه سرودِ عاشقانه است

من براE♭ت ترانه میگم تا بدونی که باهاتم

تو خودِ D♭دلیلِ بودنم

بی تو شب سحر نمیشه میمیرCم بی تو

من Fmعشقت رو به همه دنیا Cmنمیدم

حتی E♭یادت رو به کوه و درD♭یا نمیدم

با تو میمونم واسه همیشهC

اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنها Cmبمونیم

واستE♭ میمیرم جوابِD♭ دنیا رو میدم

با تو میمونم واسه همیشهC CـــــD♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــCmـــــFm CـــــA♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــB♭mـــــE♭ـــــCmـــــFm

من Fmعشقت رو به همه دنیا Cmنمیدم

حتی E♭یادت رو به کوه و درD♭یا نمیدم

با تو میمونم واسه همیشهC Cm  خاE♭طراFmتِ تو رو چه خوب چه بدCm حک میکنم

توی E♭تنهاییام فقط به توB♭m فکر میکنم

با تو D♭میمونم واسه همیشهC

(  اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنها Cmبمونیم

واستE♭ میمیرم جوابِD♭ دنیا رو میدم

با تو میمونم واسه همیشهC  )2

CـــــD♭ـــــB♭mـــــE♭ـــــCmـــــFmـــــE♭ CـــــA♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــB♭mـــــE♭ـــــCmـــــFm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا