آکورد والسلام از ماکان بند

Macan Band – Vasalam chords

ریتم 6/8 شاد

G#mردتو میگیرم با نگام Bحرف دارم باهات یه کلام
G#mتو عشق تو میشه من ادعام Eاصلا آره من میخوامتF#m والسلام
G#mتویی که هنوز دو دلی F#mاز من و عشق من غافلی
G#mمن که تکلیف دلم روشنه دوری Eاز تو واسم F#mغدقنهG#m C#mآدم انقده G#mآروم کنارتB که یهو F#mمیبینه دچارتA شده
وE میفهمه [chordF#m]تمومه کارتG#m
C#mآدم انقده G#mآروم کنارتB که یهو F#mمیبینه دچارتA شده
وE میفهمه [chordF#m]تمومه کارتG#m
G#mدلتو به دلم خبF#m نمیدی مشکلم همینجاست
G#mآخر و عاقبت میشم یه آدمی که F#mهمش حساسه
G#mرو تو و عشق تو به این F#mراحتیا نمیدت از دست
G#mتو هم اگه راه بیای نمیخوریم با همیشهF#m به بن بست
C#mآدم انقده G#mآروم کنارتB که یهو F#mمیبینه دچارتA شده
وE میفهمه [chordF#m]تمومه کارتG#m
C#mآدم انقده G#mآروم کنارتB که یهو F#mمیبینه دچارتA شده
وE میفهمه [chordF#m]تمومه کارتG#m

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا