آکورد وارونه وار از سینا پارسیان

Sina Parsian – Varouneh Var Guitar chord 

 ریتم 2/4

F#mـــــDـــــGـــــF#mـــــBm
تو F#mنباشی همه زندگی سر و تهه Aوارونه واره Bmانقد که ممکنه از زمین به آسمون بارون بباره
Gخبری نیست عزیزم وقتی نیستی تو F#mمیدون دیدم Dدنیای بی تو چه رنگی چه سیاه سفید F#mفرقی نداره
(  Bmکاشکی بیای و دوباره بهم پیله کنی که F#mهیچ پروانه ای شبیه تو نیست
Gچقدر همه چیو یادت میره فوری Dاصلا انگار یه آدم دیگهF#m شدی  )2
(  F#mـــــDـــــGـــــF#mـــــBm  )2
Bmای که به خاطرت عشقو شناختمF#m تو چی بودی و من از تو چی ساختم
Gاز وقتی که رفتی انگار یهF#m تیکه آهن مذاب گداختم
Bmحق بده که به این زودی نتونمF#m فرامشو کنم
Gآتیش وارونه ی تو دلمو چجوری F#mخاموش کنم
(  Bmکاشکی بیای و دوباره بهم پیله کنی که F#mهیچ پروانه ای شبیه تو نیست
Gچقدر همه چیو یادت میره فوری Dاصلا انگار یه آدم دیگهF#m شدی  )2
F#mـــــDـــــGـــــF#mـــــBm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا