آکورد قطار از سینا پارسیان

Sina Parsian – Ghatar Guitar Chord

ریتم 6/8 سنگین

اجرای تصویری آکورد قطار

 


Amما رفیقیم درست مثل زخم و نمک و B♭خون و جگر
Dmمثل اشک و گونه و Cتیغ و سپر B♭مثل نعشِ پسر و Amدوشِ پدر
Dmقفست را بشکن گرچه قفس من باشم
Cقسمت این بوده که من در صفِ دشمن باشم
B♭من قطارم تو مسافر برو من Gmمی بایست
تا دمِ مرگ به روی ریلِ آAmهن باشم
یک Amعمر به عشقت غمِ B♭بسیار کشیدم
بر Fطعنه ی مردم خطِ اB♭نکار کشیدم
هی Cسوت کشیدم ز سرم B♭دود بلند شد
هیC رفتم و هیB♭ رفتم و سیــGmگار کشیدAmم
یک Amعمر به عشقت غمِ بسیاB♭ر کشیدم
بر Fطعنه ی مردم خطِ اB♭نکار کشیدم
هی Cسوت کشیدم ز سرمD دود بلند Gmشد
هیC رفتم و هی B♭رفتم و سیــFـگـــGmـــار Amکشیدم
Dmقسمت میدهم از من بگذر راهی نیست
Amسرنوشتِ منو تقدیرِ تو همراهی نیست
Gmای طنابِ کهنه پوسیده ی خاطرخواهی
Amبرو هم قدِ تو در سینه ی من چاهی نیست

یک عمر به عشقت غمِ بسیار کشیدم …

 

آرشیو نت و تبلچر با فرمت GuitarPro

4.9/5 - (27 امتیاز)

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید