آکورد عشق موندگار از معین

Moein – Eshghe Moundegar Chords

ریتم 6/8 شاد

Amروي رقص شاپرک زيره باGرونه چشات دله من ميلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروي اسب باله دار تويي تنهاG تک سوار عشق رويايي من تويي عشقF موندGگار F تويي عشقG موندAmگار
Amفصله بارونه و عشقDm رو غبار نسترن Gمنو تو عاشق هم توی خوابهAm گل شدن
Amشعله وحشي عشقDm بي گناه و بي صدا Gيه ترانه وسوسه رنگه سرخهAm غروبا
Amروي رقص شاپرک زيره باGرونه چشات دله من ميلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروي اسب باله دار تويي تنهاG تک سوار عشق رويايي من تويي عشقF موندGگار F تويي عشقG موندAmگار
Amبا حضور آرزو لحظه هاFي دم به دم هم Gقطاره خاطره هميشه Amدنباله هم
Amکفشه جنگلاي سبز پاي جاFده هاي دور توي تارGيکي راه رنگه چشماتAm مثله نور Fرنگه چشماGت مثلهAm نور
Amروي رقص شاپرک زيره باGرونه چشات دله من ميلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروي اسب باله دار تويي تنهاG تک سوار عشق رويايي من تويي عشقF موندGگار F تويي عشقG موندAmگار
Amفصله بارونه و عشقDm رو غبار نسترن Gمنو تو عاشق هم توی خوابهAm گل شدن
Amشعله وحشي عشقDm بي گناه و بي صدا Gيه ترانه وسوسه رنگه سرخهAm غروبا
Amروي رقص شاپرک زيره باGرونه چشات دله من ميلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروي اسب باله دار تويي تنهاG تک سوار عشق رويايي من تويي عشقF موندGگار F تويي عشقG موندAmگار

4.6/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید