آکورد تو از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – To Chord

ریتم 4/4

Fmدل از من دلبری B♭mاز تو سر از E♭mمن سروری A♭از تو
دل Fmخون و G♭خراب از من رخA♭ حور و E♭mپری  Fmاز تو
Fmشب از من روز خوشB♭m از تو دو E♭mچشم زنده کشA♭ از تو
غم از D♭من خنده G♭مال تو A♭همیشهE♭m خوش به حاFmل تو
آرامش B♭mجانم هر شب Fmنگرانم فردا تو E♭mنباشی B♭mدیوانه بمانم
عاشق تر ازG♭ آنم غیر از تو A♭بخوانم تو جان و E♭mجهانی ای روح و B♭mروانم
Fmدل از من دلبری B♭mاز تو سر از E♭mمن سروری A♭از تو
دل Fmخون و G♭خراب از من رخA♭ حور و E♭mپری  Fmاز تو
Fmشب از من روز خوشB♭m از تو دو E♭mچشم زنده کشA♭ از تو
غم از D♭من خنده G♭مال تو A♭همیشهE♭m خوش به حاFmل تو
من شبمB♭m ماهم توییE♭m من غمم A♭آهم تویی
Fmتو چه میخواهی که منE♭m هرچه میخواFmهم تویی
B♭mسر و سامانم بیاE♭m ای همه جاA♭نم بیا
Fmاز که پرسم G♭خانه ات E♭mمن نمیدانمFm بیا
آرامش B♭mجانم هر شب Fmنگرانم فردا تو E♭mنباشی B♭mدیوانه بمانم
عاشق تر ازG♭ آنم غیر از تو A♭بخوانم تو جان و E♭mجهانی ای روح و B♭mروانم

4.8/5 - (127 امتیاز)

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید