آکورد تو چه باشی از فرزاد فرزین

Farzad Farzin – To Che Bashi Guitar Chord

ریتم 2/4

 

CmـــــB♭mـــــD♭ـــــFm Fmیه روز حالت خوبه یه روز بد
D♭یه روز صفری عشقم یه روز صد
B♭mنمیشه اصلا روی حرفات Cmحساب کرد
Fmهنوزم این اخلاقو داری
D♭تو واسم بازی در میاری
B♭mیه روز دوسم داری و یه روز Cmنداری
Fmتو چه باشی و چه نباشی Cmصدات میزنم عزیزم
میدونیB♭m تو یه جور مریضو منمFm یه جورِ دیگه Cmمریضم
Fmتو چه باشی و چه نباشی Cmتو رفتی تو روحو جونم
ولی B♭mفکرشم نکن عزیزم به هرA♭ قیمتی باهاتCm بمونم  Fm D♭ـــــE♭ـــــCmـــــFm 3
توB♭m هرچی خواستی نهFm نگفتم به B♭mهرکی خواستی نه Fmمیگفتم
حالاE♭ از من میخوای D♭که به پای تو A♭بیوفتم Cm با اB♭mینکه عشقت Fmمعجزه م بودو غرB♭mورم خط قرFmمزم بود
مهم E♭نیست واسم کهD♭ از چشای تو A♭بیوفتمCm

تو چه باشی و چه نباشی صدات میزنم عزیزم …
CmـــــD♭ـــــCmـــــFm Fm D♭ـــــE♭ـــــCmـــــFm  2

Fm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید