آکورد درد از مهدی احمدوند

آکورد گیتار درد از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand –  Dard Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی F#m


F#mعشق درده Aخیلیارو Gدیوونه کرده
F#mوقتی اسیرت کنه Aروزای خوشت Gبرنمیگرده
Bmهمیشه معشوق شاهِ F#mعاشق Emمثل F#mبرده
F#mهمیشه عاشق قبلشو Gیه جاییF#m گم Emکرده
F#mافتادم ، به پایه اون Aکه نمی Gخوادم
F#mوقتی همه Aدنیا تو روG یادشه یه آدم
Bmبفهمی ای کاش که هنوAز هستــGـی توF#mو یادم
Emبه خاطر Aعمری که Gمن پایهF#m تو‌ دEmادم
F#mچند تا خطBm حرف دارم باهاتو
F#mچند تا خط درد و دلEmاز وقتی تنها کردی منو
F#mتو خیابونا ول Bmیکیو‌ ترجیح دادی به من
F#mغرور من شکست Emوای تو چه ترسی دادی به من
F#mعشق بد ترین تجربست Bmآزارم میده دلی که از آدF#mما ترسیده
Emاعتمادش رو داره به آدما از F#mدست میده
Bmای وای چه روزگاری برامF#m ساختن
Emای وای افتادم که رو دورF#m باختن
Bmای داد کشتF#m غمِ Emدوری منو
F#mاز حالم Bmچی F#mبرات Emبگمو
F#mای داد Bmاز غمِD بی Emخبری
F#mوای از Bmتو دیگهF#m نیست Emاثری

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید