آکورد رفیق از علی زندوکیلی

آکورد گیتار رفیق از علی زندوکیلی

Ali ZandVakili – Refigh Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی G#m

 


C#mــــــG#mــــــC#mــــــG#m G#mنمیشناسیم از بس C#mکه زخم خورده تنم

G#mنمیشناسیم اما منم سلام C#mرفیق

C#mسلامتیِ تو را فریاد میزندB آن کس

که زهر Aریخته چشمش درF#mونِ جام G#mرفیق

G#mمیان شعله ی عشقی F#mکه نیست میسوG#mزد

شناسنامه ی یک عهدِ بی دوامC#m رفیق

C#mچو ابر غرشِ ما حکمِ بغض و بارBان است

رسیده فصلِ Aگریه هایF#m ناتمام G#mرفیق

دلم گرفته C#mاز اینG#m شهر ، C#mشهرِ بی G#mمرام رC#mفیق

از این جماEعتِ در فکرِ اF#mنتقامG#m رفیق

کجای اینC#m شب ، شبِG#m بی اعتبارC#m گرG#mیه کنم  C#m

به روی امنـEـیتِ شانه یF#m کدام G#mرفیق

G#mــــــAــــــC#mــــــF#mــــــF#mــــــC#mــــــG#ــــــF#m C#mنگو غریبه غمت را Bچرا نمیفهمد

که حالو روز تو را آAشنا نمیفهمد

Aچه شرح میدهی احوالG#m نابسامان را

که F#mهر که بغض ندارد تو را نمیـC#mــفهمد

C#mبه یادگار بماند Bگلایه ام به شما

که اعتماد ندارم Aبه سایه ام به شما

Aبه هرچه درد که دارم G#mقسم ، قسم به شما

F#mکه هر چقدر بنویسم نمیرسم به C#mشما

 

دلم گرفته است از این شهر …

 

 

 

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید