آکورد باید برگشت از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار باید برگشت از احسان خواجه امیری

ٍEhsan Khaje amiri – Bayad Bargasht Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی A#m 

 


D#mـــــG#mـــــA#mـــــD#m D#mباید برگشت بهA#m لحظه های رفته D#m باید ردB شد از G#mاین پل شکستهC# از حال بد G#mاین بی خبرD#mی از Bاین شبای خستهA#m باید برD#mگشت بهA#m خنده های سابقD#m باC#ید  بارBیدرو G#mشونه های عاC#شق
باید نفس G#m تردیدو گرD#m فت Bتو آخرین دقایقA#m D#mیه جوریدوری و یه A#mجوری گم شدم Bکه باورم نمیشهG#m C#کسی که عاشقه Bمحاله بگذره F# از اون G#m که زندگیشهA#m A#mـــــG#mـــــF#ـــــBـــــC#ـــــG#mـــــBـــــA#mـــــD#m ]بر میگردD#mم به  A#mشهر خالی ازD#m  عشق G#m بر C#میــــگرB دم  G#mبپرسم حالی از C#عشق
از خاطره ها G#mچی مونده D#m برام Bبه جز خیالی از A#mعشق
من دلD#m بستم A#mبه هرچی مال من D#mنیست
بهC# هرچی B  که G#m که به فکرC# حال من نیست
دل خسته شدم G#mاز این همه A#m غم  B که بیخیال من A#mنیست

 

یه جوری دوری و یه جوری گم شدم …

A#mـــــG#mـــــF#ـــــBـــــC#ـــــG#mـــــBـــــA#mـــــD#m

 

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید