آکورد تکرارم نکن از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Tekraram Nakon chords

ریتم 4/4

Emهر بار رفتنی شدیAm راه تو بستم تا نری
Dهر بار برگشتی به منG حس کردم از B7قبل دور ترEmی
Emهر بار برگشتی به منAm7 یه زخم تازه تر زدی
Dهر بار برگشتی ولی Bبرای رفتن اومدی
Emاین قدر تکرارم نکنD نزار برات Cعادت بشم
Amاگه نمیمونی نیاEm نزار B7آلوده ات بشم
Emاگه نمیمونی نیا Dعاشق تر ازC اینم نکن
Amدرگیر موندن نیستیEm درگیر B7موندنم Emنکن
Emاگه نمیمونی نیا Dعاشق تر ازC اینم نکن
Amدرگیر موندن نیستیEm درگیر B7موندنم Emنکن
Emباید منو به تلخی Amنبودنت عادت بدی
Dشاید فراموشت کنم Gباید بهم فرصت بدی
Emشعله نکش سوسو نزن Amبزار خاموشت کنم
Dاین دردو تازه تر نکن شاید فراBموشت کنم
Emاین قدر تکرارم نکنD نزار برات Cعادت بشم
Amاگه نمیمونی نیاEm نزار B7آلوده ات بشم
Emاگه نمیمونی نیا Dعاشق تر ازC اینم نکن
Amدرگیر موندن نیستیEm درگیر B7موندنم Emنکن
Emاگه نمیمونی نیا Dعاشق تر ازC اینم نکن

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید