آکورد تردید از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Tardid Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


A#mـــــG#mـــــC#ـــــD#m

تو D#mکوری یا مو دوروم که مونه A#mدیگه نمیبینی

کدوم لب D#mعاشقت کرده لبِ A#mدریا نمیشینی

یه دنیاG#m شک و تردیدم یه دنیاA#m درده تو سینه  D#m

مو خاموم یا تو مکاA#mری که اوضاعِ دلُم Bاینه

خیالِD#m تو بزرگه یا دلِ مو A#mخیلی جاش تنگه

موD#m که C#ریگی به کفـBـشوم نی کجای A#mکار میلنگه

(  D#m ما از C#دلت F# چیزBی نمیدوD#mنُم

D#mولی تو سرC#دی و ما F#ایجورB نمیتوD#mنُم  ) ۲

(  A#mـــــG#mـــــC#ـــــD#m  )2

میگومD#m از حالا بدونی همه C#چی تکرار میشه

که حالا G#mمختاری اما بعدِ ماD#m اجبار میشه

بعدِ D#mما اجبار میشه که C#تک و تنها بشینی

خوابُمِه G#mببینی اما خودُمِه A#روزی نبینی

 

ما از دلت چیزی نمیدونُم …

F# ایجـBـور نمیتوD#mنُم  F#  ایجـBـور نمیتوD#mنُم

F# ایجـBـور نمیتوD#mنُم  F# ایجـBـور  G#m نمیتونُمD#m

 

4.8/5 - (41 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید