آکورد تنها میمانم از سالار عقیلی

Salar Aghili – Tanha Mimanam Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


F#mــــEmــــGــــF#m Bmتنها میماAنم میداGنم می Emآیی با Aتو آراGمم بی ترسD از EmتنهاF#mیی

Bmتنها میماAنم عاشقG تر زخمی Emتر آرAام چون آGتش در Dزیرِ EmخاکسـF#mـتر

F#mبرگردو بیا دلتنگِ Aدیدارم بغضِ شبِ Gتارم

Emمن هر چه Gدارم از توF#m دارم

F#mبرگردو بیا آشفته مگذEmارم F#m Emدوری و بی تو بیقرF#mارم

Bmتویی Aتویی Gدنیایِ F#mمن ،A آراGمشِ F#mشبهای Emمن

Gدلم F#mشکست Emخدای F#mمن F#mتو باوEmرم F#mکن ، Emباورم F#mکن

F#mــــEmــــDــــGــــAــــEmــــGــــAــــBm

آشفته ام ، آشفته ام زخم از برادر دیده ام

F#mآشفته ام ، Aآشفته Emچون از ناکسانBm رنجیده F#mام ، Emاز ناکسان Bmرنجیده F#mام

 

برگردو بیا دلتنگ دیدارم …

3.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید