آکورد مال منی از معین زد

MoeinZ – Male Mani chords

ریتم 4/4

Gmمال منی بذار نگات کنم تورو تورو یه Dmعالمه
هر چی صدات کنم توروE♭ بازم کمه
با اینکه میدونم تهشDm برام غمه
Gmمال منی دچارشم و چارمه Dmنمیدونه
کمش برام یه عالمه E♭نمیدونه
که چرا ازش سوالمه Dmنمیدونه
Gmبی تو نمیشه سر این روزا نمیکشم من بی Dmتو داغونم تو چی حالیت نمیشه پس
E♭اینجوری نمیشه رفت دل یهو نمیشه سردDm آخه عشقو نمیشه یهو از ریشه زد
Gmاگه دلت پیشم آرومه نرو حالا که تو خیابونا پره بارونه نرو
Dmاگه دیدی حالم داغونه نرو قسمم اگه جون هردوتامونه نرو
E♭رفت یه جای دور یه جای دور Dmولی دیدش آسمون تو همه جا آبی بود
Gmمال منی بذار نگات کنم تورو تورو یه Dmعالمه
هر چی صدات کنم توروE♭ بازم کمه
با اینکه میدونم تهشDm برام غمه
Gmمال منی دچارشم و چارمه Dmنمیدونه
کمش برام یه عالمه E♭نمیدونه
که چرا ازش سوالمه Dmنمیدونه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا