آکورد تمومش کن از فرزاد فرزین

Farzad Farzin – Tamoomesh kon Chords

ریتم 2/4

Gm7نشد که بشه خودتم میدونی
Cmمن عاشقتم چی ازم میدونی
Fm7وقتی دلت نیست نمیشه کنارمB♭ بموA♭نی Gm
Gmنشد که بشه خودمم میدونم
Cm7زیادی حساب کردم میتونم
که Fmعاشقت باشم و تا همیشه B♭بمونمA♭Gm
Fmتمومش کن دیگه Cmخسته شدیم
ما A♭باختیم و تازه برنده شدیم
ماFm واسه ی هم مثل سم کشندهA♭ شدیمGm
A♭تمومش کن تو ادامه نده
Gmببین که چه کردی با Cحال بده
اونیFm که دوست داشت قیدتو دیگه B♭زده A♭Gm
Gmآخر تو میمونی و خاطره هات Cmهمیشه
A♭هیشکی واسه من مثل تو نبود و Gmنمیشه
با Gmاین همه غم بذار زل بزنم به اونA♭ چشات
A♭چجوری تو هنوز اینجایی و خالیه Gmجات
Fmتمومش کن دیگه Cmخسته شدیم
ما A♭باختیم و تازه برنده شدیم
ماFm واسه ی هم مثل سم کشندهA♭ شدیمGm
A♭تمومش کن تو ادامه نده
Gmببین که چه کردی با Cحال بده
اونیFm که دوست داشت قیدتو دیگه B♭زده A♭Gm
Fmتمومش کن دیگه Cmخسته شدیم
ما A♭باختیم و تازه برنده شدیم
ماFm واسه ی هم مثل سم کشندهA♭ شدیمGm
A♭تمومش کن تو ادامه نده
Gmببین که چه کردی با Cحال بده
اونیFm که دوست داشت قیدتو دیگه B♭زده A♭Gm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا