آکورد تماشا از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Tamasha chords

ریتم 6/8 شاد

نت و تبلچر های شادمهر

G#mبازم نشستی روبروم C#مات تماشای توام
C#mتوی چشات خیره میشم Bدرگیر Aچشمای G#mتوام
G#mعشقت نشسته تو دلم C#توی تمام باورم
C#mحالا که حست میکنمB هر ثانیهA عاشق G#mترم
G#mامشب که تو پیش منی C#mتو خواب رویایی من
Aغرق تماشای توام Bعشق تماAشایی G#mمن
G#mآرامش نگاه تو C#mدلتنگیامو میکشه
Aخونه پر از Bعطر Aتو Bدلم فقط Aبه این G#mخوشه
G#mنزدیک ترF#m میشی به من G#mتب میکنه F#mهمه تنم
G#mاون که تماF#mشات میکنهG#m تا آخر Aدنیا G#mمنم
G#mبا نور F#mچشمای توئه خوG#mنه همیشه F#mروشنه
G#mدستاتو از F#mمن پس نگیر G#mتا وقتیA نبضم G#mمیزنه
G#mامشب که تو پیش منی C#mتو خواب رویایی من
Aغرق تماشای توام Bعشق تماAشایی G#mمن
G#mآرامش نگاه تو C#mدلتنگیامو میکشه
Aخونه پر از Bعطر Aتو Bدلم فقط Aبه این G#mخوشه

 

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

نت و تبلچر یه کاری کن

نت و تبلچر طرفدار

نت و تبلچر پاییز

نت و تبلچر ستاره

نت و تبلچر سبب

نت و تبلچر غروب 

نت و تبلچر ترس

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا