آکورد تمام ناتمام از پالت بند

Pallet band – Tamame Na Tamam Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

Bmتو بیا ای یارِ دیرین ، تو بیا ای شورِ شیرین

که به صحراها و دریاها بباF#ریم

تو بیا F#ای بادو باران ، به تنِ خشکِ خیابان

شاخه ای از باغِ فرداها بکاBmریم

تو بیا Bmبا هم دوباره ، در شبِ سرخِ ستاره

آسمانی از کبوترها F#بپاشیم

تو بیا F#ای خنده ی دور ، در سحرگاهانِ پر نور

سرخوشو خندان لبو دیواBmنه باشیم

Emتمامِ کهکشان نشانه از توBm دارد

زمان بدونِ توG سرِ G7گذر F#ندارد

Emجهان به اعتبارِ خنده ی تو زیباBmست

Gبهشتِ من همینC# دقیقهF# ها همین Bmجاست

(  BmــــF#ــــBm  )2

تو بیا Bبا من نگاEmرا تازهF# کن هوایBm ما را

تو بیاB ای جان که باEm تو بزنم F#دل را به درBmیا

تو بیاBm ای یارِ دیرEmین تو بیا F#ای شورِ شیرBmین

تو بیاBm تا شب دوباEmره سر زند F#ماهو ستاBmره

Emتمامِ کهکشان نشانه از توBm دارد

زمان بدونِ توG سرِ G7گذر نداF#رد

Emجهان به اعتبارِ خنده ی تو زیباBmست

Gبیا تمامِ ناC#تمامِ F#ما همین Bmجاست

 

4.5/5 - (31 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید