آکورد تمام من از شروین

Shervin HajiPour – Tamame Man Guitar chord 

 ریتم 4/4

بهB♭m جای من یه Fmقاصدک یهF# روز میاد توو B♭mخونتون
توقدرFmشو بدون F# بعد B♭mمن اگه Fmنبود کسیF# به یادB♭m منFm تو شعرمو F#بخون به B♭mجای من شایدFm یکی F#بیاد که میB♭m فهمتت
کهFm می بره F#فکرمو از B♭mسرت بعدB♭m من Fmشاید یکیF# بیاد که می شناB♭mستت
کهFm بیشتر از F#من میB♭m خوادت B♭mتمام من
( بیاFm ولی تو به مزارF# من یه لالهB♭m جا بذار
(یهB♭m اردیبهـFmـشت F#عطرتو با بهارB♭m بیاد )2
باB♭m بهـــار Fmبیااااااد با بهــارF# بیااادB♭m بیااااد Fm
بهB♭m جای من یه Fmشاپرک F#میاد پشتB♭m پنجره
Fmبدون همیشه F#یادت تو B♭mقلبمه
بعدB♭m من ، یه ابرFm میاد رو سرF# جمعه B♭mهات
کهFm میباره اشکF# هامو B♭mبرات
به B♭mجای من ، Fmشاید یکیF# بیاد که دوست B♭mدارتت
Fmبهش نگو F#که فکرت با B♭mمنه
توFm ولی ، بیا F#و سر بزن به من هرB♭m سال بهار
هرFmچند که F#قصه تلخ بود B♭mآخرش
تمام B♭m من ، بیاFm ولی تو به مزارF# من
یهB♭m لاله جا بذار ،Fm یا اردF#یبهشت
B♭mعطر تو ،Fm با بهار بیار تمامF# من FmاوووووF#B♭m
یهB♭m لاله جاFm بذار یا اردF#یبهشت
عطرB♭m تو باFm بهار F#بیاد

4.9/5 - (13 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید