آکورد تاج سر از علی عبد المالکی

Ali Abdolmaleki – Taje Sar Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد

 

Bmخود عشقه که تو اینجایی و AقلبمG پره F#mعشقه
Aخود عشقه نفسی که نفسوG میبره عشقه
Bmخود عشقه اینکه دلتنگتم Aاما نمیدونی
Aخود عشقه اینکه F#mمیتونی بریG اما Aمیمونی
بیا Bmنزدیک نزدیک تر Gعشق منF#m
تاج سر Gعشق من از همهEm بهتر عشقBm من
Emدوتا چشماAت دنیاBmمن عشقEm من
رو Aیامن عشقF#m من بمونA با من Emعشق F#mمن
F#mبیا نزBmدیک نزدیک تر Gعشق منF#m
تاج سر Gعشق من از همهEm بهتر عشقBm من
Emدوتا چشماAت دنیاBmمن عشقEm من
رو Aیامن عشقF#m من بمونA با من Emعشق F#mمن
F#mبیا نزBmدیک نزدیک تر Gعشق منF#m
Bmمن بمیرم که نیادA خم به دو Gابروی کمونتF#m
من Aبمیرم واسه اون F#mطرز نگاAه مهرDبونت
Dساحلم Gباش دوست Aندارم پیش Gدریا باشه Aقلبم
Aتو رفیقی تو رفیقی اگه تنها باشه Bmقلبم
بیا Bmنزدیک نزدیک تر Gعشق منF#m
تاج سر Gعشق من از همهEm بهتر عشقBm من
Emدوتا چشماAت دنیاBmمن عشقEm من
رو Aیامن عشقF#m من بمونA با من Emعشق F#mمن

نت و تبچر های علی عبدالمالکی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا