آکورد به خدا از مرتضی پاشایی

آکورد گیتار به خدا از مرتضی پاشایی

Morteza Pashayi – BeKhoda Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Cm


Am

AmــــــGmــــــAmــــــGmــــــFــــــAmـــــــGmــــــB♭ــــــــAm

Amبه خدا زوده ، زوده B♭که بگی دیگه حرفی نمیموDmنه

به B♭خدا زوده ، زودهGm واسه مردنِ این دلِ AmدیــــB♭ــوونهC

به خدا B♭خیلی زودAmه

به خدا Amسخته ، سخته B♭که بخوام بمونم بی تو تو Dmدنیا

به B♭خدا سخته ، سخته Gmکه بگی نبوده چیزیAm بیـــB♭ــنِ ماC

به خدا خیلیB♭ سخته Am

دلتوAm راحت واسه همیشه نگو برCیدی Dmساده

اونی کهB♭ اینجاست دلشو Gmراحت به تو دادهAm

بگو یه Amخوابه ، بگو میمونی ، نرو Cمیترسم بیDm تو

میمیره B♭آخه دلِ شکسـGmـتم تا بری Amتو

AmــــــB♭7ــــــB♭ــــــDmــــــDmــــــAـــــــCــــــAmmaj7ــــــــAm

AmـــــــGmــــــFــــــــD

به Amخدا دیره B♭میبینی به تو آخه اینجوری وابستمDm

به خدا B♭ظلمه میدGmونی که قلبتو هیچ موقع AmنشکسـB♭ـــتمC

به خدا خیلیB♭ دیره Am

به Amخدا بی تو این B♭خونه واسم مثه زندونِ تنهاDmیی

بهB♭ خدا تنهام این Gmخوابه بگو نمیری بگو اینجاCیی

به خدا خیلیB♭ تنهامAm

 

نت و تبلچر های مرتضی پاشایی

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید