آکورد سلطان قلب من از ایهام (نسخه آنپلاگد)

Eiham –Soltane Ghalbe Man Guitar Chord – New version

 ریتم 2/4

 

Dmکولی عاشقِ من، دل شدهAm در به درت
A#جا گذاشتی تو مرا آخرش پشتِAm سرت
Dmای پریزاده ی من! این رسم همرAmاهی نبود
توA# ببخش این دلGm اگر آن چه میخوAmاهی نبود
Gmببخش اگر شدم دلیلِAm گریه های تو
Gmببخش اگر هنوز به سر Fدارم هوایAm تو
سلطانِDm قلب من باش باشی ای کاش
Amدر کنارت بی قرارمA# دل برGm تو میسپاAmرم
زیبایDm بی نهایت رد پایتAm روی قلبم جا بماند
A#حالم را Gmخدا بداAmند Dmنابی برای من؛ شبیه Amخوابی
دریا نبودی تو سرA#ابی،Gm ای تمامِ سرگذشتمAm
Dmای کاش دوباره تو مرا بخوAmاهی
تو زیباترین اشتباA#هی ناتماGmم از تو گذشتمAm
Gmببخش اگر شدم دلیلِ گریه های تو
ببخش اگر هنوز به سر Fدارم هوایAm تو
سلطانِDm قلب من باش باشی ای کاش
Amدر کنارت بی قرارمA# دل بر Gmتو میسپارمAm
زیبایDm بی نهایت رد پایتAm روی قلبم جا بماند
A#حالم Gmرا خدا بداAmند

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا