آکورد سوگند از روزبه نعمت الهی

Roozbeh Nematolahi – Sogand Guitar Chord

ریتم 4/4


Fmپرده ی روشنِ دل بستو خیالات نمود

Fmپرده ی روشن دل بستو خیالات نمود

Fmآن که بی باE♭ده کُنَد جانِ مرا D♭مست کجاستB♭m Fmوانکه بیرE♭ون کند از جانو D♭دلم دست کجاستB♭m  Fm Fmوانکه سوE♭گند خوD♭رد جز به سرِ او نخوردB♭m Fmوانکه سوE♭گندِ منو توD♭به ام بشکست کجاست

D♭ـــــE♭ـــــFm 2

Fmوانکه جانها به E♭سحر نعره زناند از D♭او

(  Fmوانکه ما را E♭غمش از جای ببرD♭ده ست کجاB♭mست  Fm  )2

D♭ـــــE♭ـــــFm 4

Fmجانِ جان E♭است D♭اگر B♭جای ندارد چه عجب

Fmجانِ جان E♭است B♭اگر B♭mجای ندارد چه عجبD♭

اینکه E♭جان D♭میطلبد B♭در تنِ ما هست کجاست

Fmاینکه E♭جان B♭میطلبد B♭mدر تنِ ما هست کجاست

FmـــــB♭mـــــD♭ـــــE♭ـــــFm  4

D♭ـــــE♭ـــــFm  4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا