آکورد روز برفی از مرتضی پاشایی

آکورد گیتار روز برفی از مرتضی پاشایی

Morteza Pashayi – Rooze Barfi Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Fm


Fmــــ2(  FmـــــCـــــB♭mـــــFm  )

Fmچشامو میبندم

B♭mمیخوام هرچی غصه ست بمیره

که تو Cخواب یکی از B♭mتنم

عطرتو پس بگیره D♭نمیشه ، نمیـCsus4ــشهC

عزیزمFm نمیدونیB♭m عشقت چقدر سینه سوزه

چه سخـCـته چشات B♭mچشم به

تاریکیِ شب بدوزه همیـD♭ـشه ، همیــCsus4ـشه C

شبا Fmبیدارو روزا D♭خیره به عکست

E♭این شده کارم Fدیگه طاقت B♭mندارم

دلمE♭ میخواد یه جایی

D♭  اونورِ Cm  دنیا B♭m خودمو B♭m6 جا  Fmبذارم

آخه Fmعادت ندارم D♭تو که نباشی

E♭خوابم نمیره Fخیلی دلم میگیرهB♭m

فراموE♭شم نمیشهD♭  خاطرCmهامون

B♭mواسه من B♭m6خیلی دیرFmه

2( FmـــــCـــــB♭mـــــFm )

یهFm آدم چقدر B♭mطاقتِ غصه داره

چجوCری میشه B♭mخنده روی لبام

پا بذاره دوباD♭ ره ، دوباCsus4 ره   C

به جایی Fmرسیدم B♭mکه با هیشکی حرفی ندارم

نباCشی من هیچ B♭mحسی

به روزِ برفی ندارم نمیخوD♭  ام ببا Csus4ره    C

 

شبا بیدارو روزا …

FmــــــB♭mـــــFm

 

نت و تبلچر های مرتضی پاشایی

 

4.6/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید