آکورد تو بخند از شهاب مظفری

آکورد گیتار تو بخند ازشهاب مظفری 

ٍShahab Mozafari – To Bekhand Guitar Chord 

 ریتم 6/8 گام اصلی G#m 

 


G#mـــــF#ـــــEـــــEـــــBـــــG#m G#mعکست رو رو Bدیوار میکـEـشم  E F# سیـG#mـگار پشتِ Bسیگار میکــEـشم

E ــــ  F# اون G#mچشمای Bنابت خیره ست به Eمن

E  هووF#m    حاG#mلو روزBمو ببینو Eبخند

E ـــــ  F#  یه G#mلیوان چند تا قرص Bحالِ من خوب نی نپرس

Eدیگه خستم از این همه Eدرد هوو F# G#mترکای دلم Bبغضمو قورت میدن

Eبعدِ این همه درد شدم یهE مرد F# G#mگریه نمیکنم C#mتو بخند

F#دیگه بغض نمیکنم Bتو بخند

Eنگرانِ من A#نباش تو بخند برام ، D#sus4تو بخند D# G#mتنها موندم C#mبرات تو بخند

F#من مردِ این Bشبام تو بخند

Eنگرانِ من A#نباش تو بخند برام ،D#sus4 تو بخندD# G#mمن ازت دارم یه چهاردیواری D#mخاطره

G#mلعنتی چطور از یادم بره D#mخاطرت

C#mیادمه چشامو میگرفتی تا G#mبگم

C#mاسمتو آغوشتو میکردی مالِ G#mمن

Eنیستیو A#میکشم D#sus4عکستو گلِ D#من

 

گریه نمیکنم تو بخند …

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید