آکورد طبیب ماهر از آرون افشار

آکورد گیتار طبیب ماهر از آرون افشار

ٍAron Afshar – Tabibe Maher Guitar Chord 

 ریتم 6/8 گام اصلی C#m 

 


C#mلحظه ای کاش کمی Bصبر کنی به خاطر Aمن
C#mمرهم حال دلم Bباش طبیب ماهر Aمن
C#mمن به قربان تو وB حالت جذاب نگاAهت
C#mمبتلای توام و Bباخته ام دل به نگاAهت
ایC#m وای هوایی شده این Bدل
Aچه حالی شده از حال دلت با خبرم کن
ایC#m وای هوایی شده این Bدل
Aچه حالی شده تو مرا عاشقترم کن
ایC#m وای به چشمان تو سوBگند
که نقاشی لبخندA تو ایمان مرا برد
ای C#mوای ببین برق نگاBهت
Aآن صورت ماهت چه بلایی سرم آورد
C#mدل به دریا زده ام Bسمت نگاه تو عزAیزم
C#mدل من یوسف افتاBده به چاه تو عزیزAم
C#mمن در صدد یار و تو Bدلدار و چه تقدیر قشنگیA C#mمن باشم و تو باشی و ایB وای چه تصویر قشنگیA ایC#m وای هوایی شده این Bدل
چه حالی شده تو Aمرا عاشقترم کن
ایC#m وای به چشمان تو سوBگند
Aکه نقاشی لبخند تو ایمان مرا برد
ایC#m وای ببین برق نگاBهت

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا