آکورد شمال از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani – Shomal Guitar Chord

 ریتم 2/4


Emهوا بارونیه بازم واسه Cخاطره بازی کولتو Bm بردار
Amخودتو قد یه دریا تا Cساحل دست من Bmبسپار
Amبریم جایی که گفتی Cبار اول دوستم Dداری G7  
Amتو یه جاده به من با نم نم بارون بدBmهکاری
Emمن باشم و تو باشی Cو یه حال آروم
Dیه جاده باشه تا شمال Gبا نم بارون
Cعطر تو راه میوفته باز ازAm در خونه
Bmباز پشت عطرت تا شمالD راه بندونهEm  
Cمن باشم و تو باشی وAm یه حال آروم
Dیه جاده باشه تا شمال Gبا نم بارون
Cعطر تو راه میوفته باز از Amدر خونه
Bmباز پشت عطرت تا شمالD راه Emبندونه
Emواسه Cیه بار دیگه با نگاAmهت
Amکل دنیارو به Bmمن بده
Gحس دریارو بهAm من بده
Dبه من این خاطره Gتن بده
Emچشامونو ببندیم و بریم
Amجایی که از کل جهان Dجداست
Gعطر آغوش تو Amتوو هواست
Cمنظره اش منظره یBm خداست
 
Emمن باشم و تو باشی Cو یه حال آروم
Dیه جاده باشه تا شمال Gبا نم بارون
Cعطر تو راه میوفته باز ازAm در خونه
Bmباز پشت عطرت تا شمالD راه بندونهEm  
Cمن باشم و تو باشی وAm یه حال آروم
Dیه جاده باشه تا شمال Gبا نم بارون
Cعطر تو راه میوفته باز از Amدر خونه
Bmباز پشت عطرت تا شمالD راه Emبندونه

4.7/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا