آکورد شکر از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Shokr Guitar Chord

ریتم 4/4

نت و تبلچر های رضا صادقی

 

Emشکر، واسه Cهرچی که دادی Dهرچی ندادی Cشکر
واسهEm قطره ی اشکم Dلحظه ی شادی Cشکر
که Emمیتونم بخندDم به غم Amهای کشندهC م
Cمیشه توو ناDامیدی به روAmیا Dدل ببندEmم
Emهرکی دنیاشو سپرد Aدست تو بیـAmـچاره نشدEm
زندگی هزار دفعه Aبه مو رسیدAm پاره Emنشد
درست اوAmنجا که خیالشم نمیکردم رEmسوند
اونجاییC که خواستی برAmگردی و برCگردم رBسوند
Emشکر، واسه Cهرچی که دادی Dهرچی ندادی Cشکر
واسهEm قطره ی اشکم Dلحظه ی شادی Cشکر
که Emمیتونم بخندDم به غم Amهای کشندهC م
Cمیشه توو ناDامیدی به روAmیا Dدل ببندEmم
Emشکر واسه شوق توی چشمام
که باهاشD یه لشکر از شادی میسازم
چشامو Cتوی قفس میبندم و رویای آزادی میساEmزم
Emشکر که به دو روز دCنیا و زمین Dهنوز میخندم
سر منAm همیشه پایینه جلوت Cکه سربلندم
Emکه سربلندم

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید